Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ? vai trò và hiệu lực giấy chứng nhận ra

ISO 45001 và BS OHSAS 18001 là hai tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) được sử dụng để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa ISO 45001 và BS OHSAS 18001:

 1. Cơ sở chuẩn: ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển và công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). Trong khi đó, BS OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn Anh Quốc (British Standard) được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (BSI).

 1. Cấu trúc: ISO 45001 được xây dựng dựa trên cấu trúc chung của các tiêu chuẩn quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO, được gọi là “Annex SL”. Điều này tạo ra một cấu trúc thống nhất giữa các tiêu chuẩn quản lý khác nhau. Trong khi đó, BS OHSAS 18001 có cấu trúc riêng.

 2. Hướng tiếp cận: ISO 45001 đặt nặng hơn vào việc đánh giá và quản lý rủi ro trong môi trường làm việc. Nó tập trung vào việc định rõ các nguy cơ, đánh giá và ứng phó với rủi ro, và xác định các biện pháp phòng ngừa. BS OHSAS 18001 cũng đề cập đến quản lý rủi ro, nhưng không có một hướng tiếp cận cụ thể như ISO 45001.

 3. Khả năng tích hợp: ISO 45001 có khả năng tích hợp tốt hơn với các tiêu chuẩn quản lý khác như ISO 9001 (quản lý chất lượng) và ISO 14001 (quản lý môi trường). Nó dễ dàng hòa nhập vào một hệ thống quản lý tích hợp. Trong khi đó, BS OHSAS 18001 không có mối liên kết chặt chẽ với các tiêu chuẩn quản lý khác.

 4. Độ phổ biến: ISO 45001 là tiêu chuẩn mới và được công nhận toàn cầu. Nó đã thay thế BS OHSAS 18001 ở nhiều quốc gia và trở thành tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phổ biến nhất trên th

 
Ai có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể được áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể kích thước, ngành nghề hoạt động hay vị trí địa lý. Nó áp dụng cho các tổ chức từ các công ty đa quốc gia lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

ISO 45001 không giới hạn đối tượng áp dụng của nó với bất kỳ ngành nghề cụ thể nào. Điều này có nghĩa là các tổ chức trong các ngành công nghiệp như sản xuất, xây dựng, dịch vụ, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, vận tải, năng lượng, và nhiều ngành nghề khác có thể áp dụng tiêu chuẩn này để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Việc áp dụng ISO 45001 tùy thuộc vào mục tiêu và cam kết của tổ chức đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó có thể giúp tổ chức cải thiện hiệu suất an toàn, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tuân thủ các quy định liên quan, tăng tương tác và hợp tác với các bên liên quan, và nâng cao nhận thức và thái độ của nhân viên về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 45001 là gì?

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc áp dụng ISO 45001:

 1. Cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: ISO 45001 giúp tổ chức tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nó tập trung vào việc đánh giá và quản lý rủi ro, xác định biện pháp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả các hoạt động an toàn.

 2. Tuân thủ quy định và pháp luật: tiêu chuẩn ISO 45001 đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này giúp tổ chức tránh xung đột với pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tránh các hậu quả tiêu cực.

 3. Tăng cường uy tín và danh tiếng: Việc đạt được chứng nhận ISO 45001 tăng cường uy tín của tổ chức trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh và xây dựng lòng tin với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.

 4. Nâng cao hiệu suất và năng suất lao động: Một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh tạo điều kiện tốt để nhân viên làm việc hiệu quả và tăng cường năng suất lao động. Việc áp dụng ISO 45001 giúp cải thiện quy trình làm việc, đào tạo nhân viên và tăng cường thái độ và nhận thức về an toàn của họ.

 5. Giảm thiểu chi phí và thất thoát: ISO 45001 giúp giảm thiểu chi phí và thất thoát liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thời gian nghỉ việc. Nó cung cấp phương pháp chặt chẽ để theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, từ đó tạo ra các cải tiến và tiết kiệm.

 6. Tăng cường tương 

 
ISO 45001 có yêu cầu gì về việc đánh giá rủi ro?

ISO 45001 yêu cầu các tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro nhằm xác định và đánh giá các nguy cơ và rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này giúp tổ chức hiểu rõ các yếu tố có thể gây hại và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.

Dưới đây là một số yêu cầu quan trọng về đánh giá rủi ro theo ISO 45001:

 1. Xác định nguy cơ và rủi ro: Tổ chức phải xác định và đánh giá các nguy cơ và rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các hoạt động của mình. Điều này bao gồm xác định các nguy cơ tiềm ẩn, như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổn thương sức khỏe, và những yếu tố gây bất an và căng thẳng tâm lý.

 2. Đánh giá rủi ro: Tổ chức phải đánh giá mức độ rủi ro của các nguy cơ được xác định. Đánh giá rủi ro giúp xác định mức độ nghiêm trọng của rủi ro, xác định khả năng xảy ra và ảnh hưởng của chúng, từ đó ưu tiên các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.

 3. Thiết lập các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát: Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, tổ chức cần thiết lập các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát để giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm áp dụng biện pháp kỹ thuật, cải thiện quy trình làm việc, cung cấp trang thiết bị bảo hộ, đào tạo nhân viên, và thiết lập quy định an toàn và quy trình khẩn cấp.

 4. Đánh giá hiệu quả: Tổ chức phải đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro đã áp dụng. Điều này bao gồm theo dõi và đo lường hiệu quả của các biện pháp, đánh giá tác động và kết quả, và điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết

ISO 45001 có liên quan đến pháp luật và quy định địa phương không

ISO 45001 không chứa các yêu cầu cụ thể về pháp luật và quy định địa phương. Tuy nhiên, nó khuyến nghị rằng các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này cần tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng trong quốc gia và khu vực mà tổ chức đó hoạt động.

Mỗi quốc gia và khu vực có các quy định và quyền lực pháp lý riêng để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 không thay thế hoặc thay đổi các yêu cầu pháp lý và quy định địa phương này. Thay vào đó, nó cung cấp một khung nhìn chung và các nguyên tắc quản lý để tổ chức có thể sử dụng để tuân thủ và tuân thủ các quy định này.

Việc áp dụng ISO 45001 có thể giúp tổ chức hiểu rõ và áp dụng các yêu cầu pháp lý và quy định địa phương liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó cung cấp một khung làm việc để tổ chức có thể thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương.

Làm thế nào để chuẩn bị cho một đánh giá theo ISO 45001?

Để chuẩn bị cho một đánh giá theo ISO 45001, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001: Đọc và hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. Điều này giúp bạn nắm bắt được cấu trúc và yêu cầu của tiêu chuẩn để chuẩn bị một cách hiệu quả.

 2. Xác định phạm vi đánh giá: Xác định phạm vi của đánh giá bằng cách xác định các quy trình, hoạt động và vị trí mà bạn muốn bao gồm trong đánh giá theo ISO 45001.

 3. Thu thập thông tin: Thu thập thông tin liên quan đến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức, bao gồm tài liệu về chính sách, quy trình, hướng dẫn và báo cáo hiện có. Đảm bảo rằng bạn có thông tin đầy đủ và chính xác để đánh giá sự tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001.

 4. Xác định các khía cạnh chưa tuân thủ: So sánh thông tin thu thập được với yêu cầu của ISO 45001 để xác định những khía cạnh chưa tuân thủ hoặc điểm yếu của hệ thống quản lý hiện tại.

 5. Phát triển kế hoạch cải tiến: Dựa trên những khía cạnh chưa tuân thủ, phát triển kế hoạch cải tiến để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Xác định các biện pháp cần thiết và thiết lập mục tiêu cụ thể để cải thiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 6. Triển khai kế hoạch cải tiến: Thực hiện kế hoạch cải tiến bằng cách thay đổi hoặc cải thiện quy trình, chính sách, quy trình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

 7. Kiểm tra và đánh giá: Thực hiện kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải tiến đã triển khai. Đảm bảo rằng các yêu cầu ISO 45001 được tuân thủ và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

 8. Chuẩn bị cho đánh giá: Xác định người đánh giá hoặc tổ chức

 
ISO 45001 có liên quan đến pháp luật và quy định địa phương không?

ISO 45001 không có liên quan trực tiếp đến các quy định pháp luật và quy định địa phương. ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và không thay thế hoặc thay đổi các quy định pháp luật và quy định địa phương.

Tuy nhiên, ISO 45001 khuyến nghị rằng các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này cần tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong quốc gia và khu vực mà tổ chức hoạt động. Điều này có nghĩa là tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy định địa phương liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và tích hợp các yêu cầu này vào hệ thống quản lý theo ISO 45001.

Vì vậy, trong quá trình áp dụng ISO 45001, tổ chức cần xem xét và tuân thủ các quy định pháp luật và quy định địa phương liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 có thể giúp tổ chức xác định và thực hiện các biện pháp phù hợp để tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định địa phương.

Làm thế nào để chuẩn bị cho một đánh giá theo ISO 45001?
 

Để chuẩn bị cho một đánh giá theo chứng nhận ISO 45001, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Hiểu rõ yêu cầu của ISO 45001: Đọc và nắm vững nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. Điều này giúp bạn hiểu được phạm vi và tiến trình đánh giá.

 2. Đánh giá lỗ hổng hiện tại: Đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại của tổ chức và xác định những lỗ hổng và điểm yếu trong việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc xem xét tài liệu, quy trình, chính sách, ghi chú về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đánh giá rủi ro và quá trình báo cáo.

 3. Xác định các biện pháp cải thiện: Dựa trên việc xác định lỗ hổng, xác định các biện pháp cải thiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của ISO 45001. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập hoặc cải tiến các chính sách, quy trình, quy trình kiểm soát, quy trình báo cáo và hệ thống giám sát.

 4. Triển khai biện pháp cải thiện: Thực hiện các biện pháp cải thiện đã xác định và áp dụng chúng vào hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức. Điều này có thể bao gồm việc đào tạo nhân viên, thay đổi quy trình làm việc, nâng cao thiết bị bảo hộ, tạo ra hệ thống giám sát hiệu quả và tăng cường việc báo cáo về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

 5. Kiểm tra và đánh giá: Tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sau khi triển khai các biện pháp cải thiện. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành kiểm tra nội bộ, xem xét tài liệu và quy trình, và thực hiện các cuộc đánh giá hoặc kiểm tra từ bên thứ ba nếu cần thiết.

 6. Đánh giá năng lực và tuân thủ

 
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 45001 LÀ GÌ 

Quy trình chứng nhận ISO 45001 thường bao gồm các bước sau:

 1. Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Chọn một tổ chức chứng nhận uy tín và có kinh nghiệm trong việc chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001. Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện quá trình đánh giá và cấp chứng nhận.

 2. Đăng ký: Tổ chức muốn chứng nhận ISO 45001 đăng ký với tổ chức chứng nhận bằng cách gửi đơn đăng ký chứng nhận. Đơn đăng ký này thường yêu cầu cung cấp thông tin về tổ chức, phạm vi chứng nhận, v.v.

 3. Tiến hành đánh giá ban đầu: Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá ban đầu (còn được gọi là đánh giá sơ bộ hoặc đánh giá lần đầu) để xác định xem hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức có tuân thủ đầy đủ yêu cầu của ISO 45001 hay không. Quá trình này thường bao gồm việc xem xét tài liệu, thăm quan tại hiện trường và phỏng vấn nhân viên.

 4. Đưa ra biện pháp cải thiện: Nếu có bất kỳ không tuân thủ nào được phát hiện trong quá trình đánh giá ban đầu, tổ chức sẽ cần thực hiện các biện pháp cải thiện để khắc phục và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của ISO 45001.

 5. Đánh giá cuối cùng: Sau khi các biện pháp cải thiện đã được triển khai, tổ chức sẽ tiến hành đánh giá cuối cùng (còn được gọi là đánh giá chính thức) để xác nhận rằng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ISO 45001. Quá trình này cũng bao gồm việc xem xét tài liệu, thăm quan tại hiện trường và phỏng vấn nhân viên.

 6. Cấp chứng nhận: Nếu tổ chức đáp ứng đủ yêu cầu của ISO 45001, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO

 
HIỆU LỰC CỦA ISO 45001 LÀ BAO LÂU ?

Hiệu lực của ISO 45001, tức là thời gian mà một phiên bản tiêu chuẩn được công nhận và áp dụng, được quy định bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Mỗi phiên bản của tiêu chuẩn ISO có thời gian hiệu lực khác nhau.

ISO 45001 được công bố và chính thức áp dụng vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Từ ngày đó, ISO 45001 đã có hiệu lực và có thể được áp dụng bởi các tổ chức.

Việc áp dụng ISO 45001 là tùy thuộc vào quyết định và nhu cầu của mỗi tổ chức. Tuy nhiên, nếu một tổ chức quyết định triển khai và tuân thủ theo ISO 45001, nó có thể áp dụng tiêu chuẩn này trong suốt thời gian tổ chức muốn duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình theo tiêu chuẩn quốc tế này.

Lưu ý rằng ISO có thể phát hành các phiên bản sửa đổi hoặc cập nhật của tiêu chuẩn trong tương lai để cải thiện hoặc bổ sung yêu cầu. Trong trường hợp này, tổ chức có thể cần cập nhật và tuân thủ phiên bản mới nhất của ISO 45001 để duy trì tính hiệu lực và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon