Bộ tiêu chuẩn HACCP dành cho doanh nghiệp thực phẩm

Hệ thống chứng nhận HACCP dựa trên việc xác định các điểm quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm (Critical Control Points – CCPs) nơi các biện pháp kiểm soát có thể áp dụng để ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. Các CCPs có thể là các bước trong quá trình chế biến, như kiểm soát nhiệt độ, thời gian chế biến, quá trình làm lạnh, kiểm tra chất lượng, v.v.

HACCP
HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) không phải là một bộ tiêu chuẩn mà là một phương pháp quản lý rủi ro và an toàn thực phẩm. HACCP được phát triển bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan Quản lý An toàn thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

HACCP là một hệ thống quản lý dựa trên khoa học, tập trung vào việc xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối thực phẩm. Nó tập trung vào việc phân tích các nguy cơ tiềm ẩn và thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả để đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

HACCP bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản:

 1. Xác định các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm.
 2. Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCPs) để kiểm soát các nguy cơ.
 3. Thiết lập các giới hạn cho mỗi CCP để đảm bảo kiểm soát rủi ro.
 4. Thiết lập các biện pháp kiểm soát và theo dõi hiệu quả tại mỗi CCP.
 5. Xác định các biện pháp khắc phục khi không đạt yêu cầu kiểm soát tại CCP.
 6. Thiết lập hệ thống ghi nhận và ghi chép liên quan đến HACCP.
 7. Thực hiện kiểm tra và xác minh hiệu quả của hệ thống HACCP.

HACCP không phải là một tiêu chuẩn độc lập mà thường được sử dụng như một phần của các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý chất lượng khác như ISO 22000.

Những doanh nghiệp thực phẩm nên áp dụng haccp hay iso 22000 ?

 

Cả HACCP và ISO 22000 đều là các tiêu chuẩn quan trọng và được áp dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp nên áp dụng HACCP hay ISO 22000 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp, yêu cầu pháp lý và yêu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa HACCP và ISO 22000 để giúp bạn hiểu rõ hơn:

 1. Phạm vi áp dụng: HACCP tập trung vào an toàn thực phẩm và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. ISO 22000 mở rộng hơn và bao gồm cả an toàn thực phẩm và các yếu tố khác như quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý liên quan đến an ninh thực phẩm.

 2. Quy trình áp dụng: HACCP là một phương pháp đặc biệt để xác định và kiểm soát các nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất. ISO 22000 là một hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tổng thể, bao gồm việc thiết lập chính sách, mục tiêu, quy trình và quản lý liên quan.

 3. Chứng nhận: HACCP không phải là một chứng nhận độc lập, mà thường được sử dụng như một phần của các tiêu chuẩn và chứng nhận khác như ISO 22000. ISO 22000 là một tiêu chuẩn chứng nhận độc lập, được công nhận toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng cần phải chọn giữa HACCP và ISO 22000. Thực tế là nhiều doanh nghiệp thực phẩm lựa chọn áp dụng cả hai tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng một cách toàn diện. Điều quan trọng là hiểu rõ yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường và khách hàng, từ đó quyết định áp dụng tiêu chuẩn nào phù hợp nhất cho nhu cầu của doanh nghiệp.

HỆ THỐNG HACCP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CẢ BẠN ?
  

Tôi xin lưu ý rằng tôi không phải một doanh nghiệp mà là một trợ lý ảo được tạo ra bởi OpenAI. Tuy nhiên, tôi có thể cung cấp một phương pháp chung để triển khai hệ thống HACCP cho doanh nghiệp. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách triển khai hệ thống HACCP:

 1. Xác định và xây dựng đội ngũ HACCP: Hình thành một nhóm làm việc chuyên trách cho việc triển khai và duy trì hệ thống HACCP. Nhóm này bao gồm các thành viên có kiến thức và kỹ năng về HACCP, quản lý chất lượng và các khía cạnh liên quan.

 2. Tiến hành phân tích rủi ro: Xác định các nguy cơ có thể gây hại cho an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phối. Đánh giá các yếu tố như vi khuẩn, hóa chất, nhiệt độ, thời gian lưu trữ, cấu trúc và quy trình sản xuất để xác định các rủi ro tiềm năng.

 3. Xác định các điểm kiểm soát chủ yếu (CCPs): Xác định các bước trong quy trình sản xuất mà việc kiểm soát các rủi ro là quan trọng nhất. Đây được gọi là các điểm kiểm soát chủ yếu (CCPs). Thiết lập giới hạn cho mỗi CCP để kiểm soát rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết.

 4. Thiết lập các biện pháp kiểm soát: Xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng CCPs đang được kiểm soát một cách hiệu quả. Các biện pháp này có thể bao gồm quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra nhanh, kiểm tra hệ thống, và các biện pháp bảo vệ bổ sung khác.

 5. Lập kế hoạch giám sát và kiểm tra: Xác định các phương pháp và kế hoạch để giám sát và kiểm tra CCPs. Điều này bao gồm việc định rõ ai, khi nào, và làm thế nào để thực hiện giám sát và kiểm tra.

 6. Thiết lập hệ thống ghi nhận và theo dõi: Xác định hệ thống ghi nhận để ghi lại thông tin về giám s

So sánh haccp và iso 22000
 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) và ISO 22000 là hai tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng. Dưới đây là một so sánh giữa HACCP và ISO 22000:

 1. Phạm vi áp dụng:

  • HACCP: Tập trung vào an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.
  • ISO 22000: Bao gồm cả an toàn thực phẩm và các yếu tố khác như quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý liên quan đến an ninh thực phẩm và quản lý chuỗi cung ứng.
 2. Quy trình áp dụng:

  • HACCP: Là một phương pháp phân tích và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.
  • ISO 22000: Là một hệ thống quản lý tổng thể, bao gồm việc thiết lập chính sách, mục tiêu, quy trình và quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng.
 3. Đặc điểm chứng nhận:

  • HACCP: Không phải là một chứng nhận độc lập, mà thường được sử dụng như một phần của các tiêu chuẩn và chứng nhận khác.
  • ISO 22000: Là một tiêu chuẩn chứng nhận độc lập, được công nhận toàn cầu.
 4. Phạm vi áp dụng:

  • HACCP: Thường được áp dụng cho các doanh nghiệp thực phẩm nhỏ và trung bình, và thường yêu cầu sự tương tác và hiểu biết sâu về an toàn thực phẩm.
  • ISO 22000: Thích hợp cho các doanh nghiệp thực phẩm mọi quy mô, bao gồm cả doanh nghiệp lớn và quốc tế, và được coi là một tiêu chuẩn tổng thể cho toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
 5. Mục tiêu:

  • HACCP: Mục tiêu chính là xác định và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm.
  • ISO 22000: Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

Tùy thuộc vào quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp, các tiê

SO SÁNH HACCP VỚI ISO 9001 ?

Dưới đây là một so sánh giữa HACCP là gì ? và ISO 9001:

 1. Phạm vi áp dụng:
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Tập trung vào an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.
 • ISO 9001: Tập trung vào quản lý chất lượng tổng thể trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp.
 1. Mục tiêu:
 • HACCP: Mục tiêu chính là xác định và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm để đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
 • ISO 9001: Mục tiêu chính là đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 1. Quy trình áp dụng:
 • HACCP: Sử dụng phương pháp phân tích rủi ro và thiết lập các điểm kiểm soát chủ yếu (CCPs) để giám sát và kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm.
 • ISO 9001: Áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tổng thể, bao gồm việc thiết lập chính sách chất lượng, quy trình, quản lý hiệu suất và cải tiến liên tục.
 1. Chứng nhận:
 • HACCP: Không phải là một chứng nhận độc lập, thường được sử dụng như một phần của các tiêu chuẩn và chứng nhận khác như ISO 22000.
 • ISO 9001: Là một tiêu chuẩn chứng nhận độc lập, công nhận rộng rãi và được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
 1. Phạm vi áp dụng:
 • HACCP: Áp dụng cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, đặc biệt là trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.
 • ISO 9001: Áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp, không chỉ trong ngành thực phẩm, nhằm nâng cao chất lượng tổng thể và hiệu quả của doanh nghiệp.

Tóm lại, HACCP tập trung vào an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro, trong khi ISO 9001 tập trung vào quản lý chất lượng tổng thể. Việc áp dụng HACCP hay ISO 9001 phụ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu 

KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
– Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
– EmaiL: salemanager@knacert.com
– Hotline: 0932211786
– website: https://knacert.com.vn/

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon