Bộ tiêu chẩn GRS cho doanh nghiệp tái chế

Tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) là một chuẩn báo cáo toàn cầu về bền vững được phát triển bởi Global Reporting Initiative (GRI). GRI là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, và nổi tiếng về việc xác định tiêu chuẩn báo cáo bền vững và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức công cộng trên toàn thế giới.

[​IMG]
Tiêu chuẩn GRS đặt ra một khung làm việc cho việc báo cáo bền vững, bao gồm thông tin về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của một tổ chức. Nó yêu cầu các tổ chức xác định và báo cáo về các vấn đề quan trọng đối với bền vững trong hoạt động của họ, nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy và cung cấp khả năng so sánh giữa các tổ chức khác nhau.

SSỬA ĐỜI TIÊU CHUẨN GRS

Tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) được phát triển và quản lý bởi Global Reporting Initiative (GRI). GRI là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Tổ chức này đã thành lập vào năm 1997 với mục tiêu khuyến khích và định hình việc báo cáo bền vững. GRI đã trở thành một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn báo cáo bền vững.

GRI là một tổ chức độc lập, không thuộc sở hữu hoặc ảnh hưởng bởi bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào. Tuy nhiên, GRI hợp tác với nhiều đối tác và liên minh với các tổ chức khác để thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn GRS trên toàn cầu. Tiêu chuẩn GRS được phát triển dựa trên sự đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và các bên liên quan khác từ khắp nơi trên thế giới.

Mục đích chính của tiêu chuẩn GRS là gì?

Mục đích chính của tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) là thúc đẩy việc báo cáo bền vững và nâng cao khả năng so sánh và đánh giá hiệu quả của các tổ chức về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

[​IMG]

Cụ thể, mục đích của tiêu chuẩn GRS là:

 1. Tạo ra một chuẩn báo cáo toàn cầu: Tiêu chuẩn GRS cung cấp một khung làm việc chung cho việc báo cáo về các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của một tổ chức. Điều này giúp tạo ra sự thống nhất và khả năng so sánh giữa các báo cáo từ các tổ chức khác nhau trên toàn cầu.
 2. Tăng cường minh bạch và trách nhiệm xã hội: Tiêu chuẩn GRS yêu cầu các tổ chức công bố thông tin về tác động của hoạt động của họ đến môi trường, cộng đồng và các bên liên quan khác. Điều này tạo ra sự minh bạch và khuyến khích trách nhiệm xã hội của các tổ chức.
 3. Định hướng và quản lý hiệu quả: Tiêu chuẩn GRS đặt ra yêu cầu cho việc xác định và quản lý các vấn đề quan trọng đối với bền vững trong hoạt động của tổ chức. Điều này giúp các tổ chức tạo ra kế hoạch, mục tiêu và biện pháp để cải thiện hiệu quả về kinh tế, môi trường và xã hội.

Tóm lại, mục đích của tiêu chuẩn GRS là khuyến khích và tạo điều kiện cho việc báo cáo bền vững, tăng cường minh bạch và trách nhiệm xã hội, cũng như định hướng và quản lý hiệu quả các hoạt động của tổ chức trong hướng bền vững.

GRS áp dụng cho loại tổ chức nào?

Tiêu chuẩn Đánh giá GRS (Global Reporting Standard) áp dụng cho mọi loại tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp thương mại, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức công cộng, tổ chức từ thiện, và các tổ chức khác. GRS không giới hạn áp dụng cho một ngành công nghiệp cụ thể, mà có thể được sử dụng bởi các tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, dịch vụ, tài chính, năng lượng, y tế, giáo dục, và nhiều ngành công nghiệp khác.

GRS cung cấp một khung làm việc chung cho các tổ chức để xác định và báo cáo về các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Nó cho phép các tổ chức tùy chỉnh và áp dụng các yêu cầu theo tình hình cụ thể của họ, nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch và khả năng so sánh giữa các tổ chức khác nhau.

Bất kể kích thước và quy mô của tổ chức, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia, GRS có thể áp dụng và mang lại lợi ích trong việc báo cáo bền vững và quản lý tác động xã hội và môi trường của tổ chức đó.

Lợi ích của việc tuân thủ tiêu chuẩn GRS là gì?

Tuân thủ tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các tổ chức, bao gồm:

 1. Tăng cường uy tín và minh bạch: Bằng việc tuân thủ tiêu chuẩn GRS, tổ chức thể hiện cam kết và khả năng báo cáo một cách minh bạch về các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của hoạt động của mình. Điều này tạo dựng uy tín trong mắt các bên liên quan như khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.
 2. Nâng cao khả năng so sánh và đánh giá: GRS cung cấp một khung làm việc chung cho việc báo cáo bền vững, giúp các tổ chức so sánh được với các đối thủ cạnh tranh và đánh giá tiến bộ của mình theo thời gian. Điều này giúp tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích các tổ chức cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội.
 3. Tạo giá trị kinh doanh: Việc tuân thủ GRS giúp các tổ chức nhận biết và quản lý rủi ro, cơ hội và tác động liên quan đến vấn đề bền vững. Điều này có thể dẫn đến tạo ra giá trị kinh doanh bằng cách tăng cường hiệu quả về môi trường, quản lý tài sản, nâng cao quy trình sản xuất và phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường.
 4. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cổ đông: Ngày nay, khách hàng và cổ đông ngày càng quan tâm đến các vấn đề bền vững. Việc tuân thủ GRS giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cổ đông, xây dựng mối quan hệ tin cậy và tăng cường sự tương tác với các bên liên quan.
 5. Ghi nhận và tăng cường hiệu quả bền vững: Bằng việc tuân thủ GRS, tổ chức có thể ghi nhận, đánh giá và cải thiện hiệu quả bền vững của hoạt động kinh doanh. Điều này giúp định hướng chiến lược và quản lý tương lai để tạo ra gi

Có bao nhiêu phiên bản của tiêu chuẩn GRS?

Đến thời điểm hiện tại, có hai phiên bản chính của tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard):

 1. GRI Standards (Tiêu chuẩn GRI): Đây là phiên bản tiêu chuẩn GRI được phát hành vào năm 2016, thay thế phiên bản GRI G4 trước đó. Tiêu chuẩn GRI bao gồm một bộ các nguyên tắc, chỉ số và hướng dẫn để các tổ chức xây dựng và báo cáo về bền vững. Nó chia thành các phần khác nhau tùy thuộc vào loại báo cáo, bao gồm Báo cáo Bền vững Toàn cầu, Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp, và Báo cáo Bền vững Công cộng.
 2. GRI Sustainability Reporting Standards (Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững GRI): Đây là phiên bản tiêu chuẩn GRI được cập nhật và tái cấu trúc, được công bố vào tháng 10 năm 2016. Phiên bản này tạo ra một khung làm việc mới và cải thiện trong việc báo cáo bền vững, đồng thời duy trì sự liên tục và tính chuyên nghiệp với phiên bản GRI trước đó.

Cả hai phiên bản đều có mục tiêu và nguyên tắc chung trong việc thúc đẩy việc báo cáo bền vững và tạo điều kiện cho sự so sánh và đánh giá hiệu quả của các tổ chức về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

GRS có yêu cầu về báo cáo và công khai thông tin như thế nào?

Tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) đặt yêu cầu về báo cáo và công khai thông tin để đảm bảo tính minh bạch và truyền tải thông tin bền vững cho các bên liên quan. Dưới đây là một số yêu cầu chính về báo cáo và công khai thông tin theo GRS:

 1. Báo cáo bền vững: Các tổ chức được yêu cầu xây dựng báo cáo bền vững để thông báo về các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của hoạt động của họ. Báo cáo bền vững có thể được thực hiện theo các tiêu chuẩn GRS như GRI Standards (Tiêu chuẩn GRI).
 2. Công bố thông tin: Tổ chức cần công bố thông tin về báo cáo bền vững và chính sách bền vững của mình. Công bố thông tin có thể được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông, trang web công ty, báo cáo hàng năm, hoặc các hình thức công khai khác.
 3. Độc lập và xác thực: Báo cáo và công khai thông tin phải được thực hiện một cách độc lập và xác thực. Điều này có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp cho các bên liên quan.
 4. Phạm vi báo cáo: Các tổ chức cần xác định phạm vi báo cáo bền vững của họ, bao gồm các hoạt động, đơn vị tổ chức, và các vấn đề quan trọng liên quan đến bền vững.
 5. Tần suất báo cáo: Tần suất báo cáo bền vững có thể được xác định theo quyết định của tổ chức, có thể là hàng năm, hai năm một lần hoặc theo một chu kỳ khác.
 6. Đích đến bền vững: Báo cáo và công khai thông tin theo GRS nhằm mục đích hướng đến việc tăng cường sự bền vững của tổ chức và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường.

Qua việc tuân thủ các yêu cầu báo cáo và công khai thông tin của GRS, tổ chức có thể nâng cao tính minh bạch, tạo lòng tin và tạo lợi ích cho cả tổ chức và các bên liên quan.

Làm thế nào để đạt được tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận GRS?

Để đạt được tuân thủ tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard), bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Nắm vững tiêu chuẩn GRS: Đầu tiên, bạn cần hiểu rõ về tiêu chuẩn GRS và các yêu cầu, hướng dẫn và nguyên tắc của nó. Đọc và nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn và tài nguyên liên quan từ GRI (Global Reporting Initiative) để hiểu rõ về cách áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn GRS.
 2. Xác định phạm vi và mục tiêu: Xác định phạm vi báo cáo bền vững của tổ chức và xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được thông qua tuân thủ GRS. Điều này có thể bao gồm quá trình xác định các vấn đề quan trọng và tầm ảnh hưởng của tổ chức đối với môi trường, xã hội và kinh tế.
 3. Thu thập dữ liệu và thông tin: Thu thập các dữ liệu và thông tin liên quan đến các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của tổ chức. Điều này có thể bao gồm việc xác định các chỉ số quan trọng, thu thập dữ liệu, và xác định các nguồn thông tin liên quan.
 4. Xây dựng báo cáo bền vững: Sử dụng khung làm việc và hướng dẫn của GRS, xây dựng báo cáo bền vững cho tổ chức. Đảm bảo rằng báo cáo bền vững của bạn đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí của GRS và phản ánh đầy đủ và chính xác các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của tổ chức.
 5. Kiểm tra và xác minh: Kiểm tra và đảm bảo rằng báo cáo bền vững của bạn tuân thủ tiêu chuẩn GRS và đáp ứng các yêu cầu xác minh và kiểm tra của GRI. Có thể hợp tác với các bên thứ ba để xác minh báo cáo và đảm bảo tính xác thực và minh bạch.
 6. Công bố và công khai thông tin: Công bố và công khai thông tin báo cáo bền vững của bạn. Đảm bảo rằng thông tin được công bố một cách minh bạch và dễ tiếp cận cho các bên

KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
– Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
– EmaiL: salemanager@knacert.com
– Hotline: 0932211786
– website: https://knacert.com.vn/

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon