Tin Tức

chứng nhạn fsc coc cho ngành in ân

Chứng Nhận FSC cho ngành In ấn

Theo một báo cáo được công bố bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, ngày nay rừng mưa nhiệt đới đang biến mất với tốc độ đáng báo động, trong khi rừng ôn đới và hàn đới cũng đang giảm