Tag Archive: iso 9001:2015

iso9001

ISO 9001 là gì ?

ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)   Lịch sử về ISO   – ISO được thành lập năm 1947   – Trụ sở tại Geneva   –
ISO 9001:2015

Tổng quan về chứng nhận ISO 9001

SỨC CẠNH TRANH Những doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề chất lượng hiện nay là những doanh nghiệp thành công trên thị trường. Những tiêu chí để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng,