Tag Archive: Hợp quy gạch

vat-lieu-xay-dung_lua-chon-gach-op-lat

Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát

 Hiên nay các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm gạch, đá ốp lát phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD. Tên sản phẩm