Tag Archive: dich vụ HACCP

HACCP

Quy trình chứng nhận HACCP

Hiện tại, các nhà lập pháp, nhà chức trách và các chuyên gia thực phẩm  đều có chung quan điểm rằng một hệ thống HACCP chính thức, cấu trúc rõ ràng là phương pháp hiệu quả nhất để quản lý