Tag Archive: chứng nhận iso 9001

OHSAS 18001, chứng nhận OHSAS 18001,

OHSAS 18001:2007 là gì

    OHSAS 18001:2007 là gì ?    Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận, tiêu chuẩn này đề cập đến những yêu cầu liên quan đến xây dựng hệ thống quản lý Sức
sai-lam-danh-gia-chat-luong-san-pham-iso

Quy trình tư vấn ISO 9001

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001      Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập
ISO 9001:2015

Tổng quan về chứng nhận ISO 9001

SỨC CẠNH TRANH Những doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề chất lượng hiện nay là những doanh nghiệp thành công trên thị trường. Những tiêu chí để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng,