Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

An toàn lao động không chỉ là vấn đề mà những người lao động cần quan tâm, mà thực tế, đây là vấn đề chung của mọi tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội. Chính vì vậy, trong thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH có quy định chương trình huấn luyện an toàn lao động đối với các nhóm an toàn lao động, đặc biệt là ngoài nhóm lao động làm những công việc nguy hiểm thì còn sự xuất hiện của nhóm lao động số 4.

an toàn lao động nhóm 4

Đối tượng tham gia khóa học: 

 • Việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động được phân loại theo từng nhóm với các đối tượng làm việc khác nhau.
 • Nghị định 44/NĐ-CP quy định đối với đối tượng lao động thuộc nhóm 4 : là người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm các công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như : Nhân viên văn phòng, kế toán, văn thư, nhân viên bán hàng, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động….

Mục đích của khóa học:

 • Bảo đảm được an toàn thân thể cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.
 • Bảo đảm người lao động đượckhỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.
 • Bồi dưỡng, hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

Tại sao cần huấn luyện an toàn lao động?

Huấn luyện an toàn lao động là biện pháp quan trọng đối với người lao động để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến được kiến thức an toàn trong lao động sản xuất một cách đầy đủ nhất. Cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại không đáng có về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Pháp luật Việt Nam cũng đã có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động.

Nội dung của khóa học an toàn lao động:

– Kiến thức về an toàn lao đông: 

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động : Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành đúng quy định về an toàn lao động.
 • Chính sách và chế độ về an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động đối với người lao động
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa hiệu quả
 • Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy an toàn lao động và vệ sinh lao động của cơ sở

an toàn lao động nhóm 4

– Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

 • Hướng dẫn, các biển báo, quy trình làm việc an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động
 • Người lao động bắt buộc phải tuân thủ khi thực hiện công việc
 • Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân người lao động
 • Cách xử lý tình huống vè các phương pháp sơ cứu khi có tai nạn lao động

– Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện nơi làm việc
 • Quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy và các thiết bị được giao
 • Phối hợp làm việc tập thể đạt hiệu quả nhất

LỜI KẾT

Người lao động trong quá trình làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động làm ảnh hưỏng xấu đến sức khỏe người lao động. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp cần tổ chức các buổi đào tạo huấn luyện cho người lao động để bảo vệ tránh những tác động của các yếu tố này. Nắm bắt được tình hình hiện nay, Công ty chứng nhận của chúng tôi đã tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 4. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận, chúng tôi khẳng định được vị thế cũng như năng lực để càng càng giúp được nhiều doanh nghiệp hơn trong vấn đề an toàn

Để được đào tạo an toàn lao động xin liên hệ đến số Hotline 098.3360.253 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon