Tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; các chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, biển báo chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động và việc sử dụng trang bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Để giảm thiểu tai nạn trên công trường, Điều 34 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định: Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến. thay đổi và huấn luyện các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động phải có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm việc sử dụng người lao động chưa qua đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không gây thương tích hoặc tử vong cho con người trong quá trình làm việc. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố có hại gây bệnh, suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động. Nói cách khác, an toàn lao động là giải pháp để tránh những tai nạn trong quá trình làm việc. Vệ sinh lao động là giải pháp giúp người lao động tránh được các bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp của mình. An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là giải pháp hạn chế thương tật, sức khỏe người lao động do các yếu tố nguy hiểm gây ra trong khi làm việc.

Nhân viên bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động; người tập sự; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động.

Các doanh nghiệp áp dụng theo tiêu chuẩn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhận được rất nhiều lợi ích. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện an toàn nhằm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. lao động tại nơi làm việc cho người lao động; hướng dẫn các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người đến thăm và làm việc tại cơ sở.

Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cùng với sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng trong quá trình làm việc.

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; tuyên truyền, vận động xóa bỏ những phong tục, tập quán mất vệ sinh, có hại, nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng trong quá trình lao động.

Qua đó, người sử dụng lao động giảm thiểu rủi ro thiệt hại về người và tài sản, góp phần tăng năng suất lao động. Người lao động yên tâm phát huy năng lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mặt khác, Xí nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon