Huấn luyện an toàn lao động

hoc-an-toan-dong-tai-ha-noi

Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động Ngày 11/9/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 351/QĐ-ATLĐ về việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện