Đào tạo – Đánh giá EICC – Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong ngành Điện Tử

2 (40%) 4 votes

TIÊU CHUẨN EICC LÀ GÌ ? 

EICC là viết tắt của Electronic Industry Citizenship Coalition – là một liên minh của những công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác nhằm nâng cao tính hiệu quả  và trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong chuỗi cung  ứng điện tử  toàn cầu.  

TƯ VẤN EICC RBA

       Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.
      Bộ quy tắc EICC này được coi là một phần của ngành điện tử vì những mục đích của chúng là tất cả các tổ chức có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.
        Để áp dụng Quy tắc và trở thành một bên tham gia (“Bên tham gia”), doanh nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ Quy tắc và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Quy tắc và tiêu chuẩn của Quy tắc phù hợp với một hệ thống quản lý như được nêu trong văn bản này.

        Điều cơ bản để áp dụng Quy tắc là hiểu được rằng một doanh nghiệp, trong tất cả các hoạt động của mình, phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định của các quốc gia mà doanh nghiệp đó hoạt động.  Quy tắc khuyến khích Bên tham gia thực hiện nhiều hơn việc tuân thủ pháp luật đơn thuần, nỗ lực dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận, để nâng cao trách nhiệm về môi trường và xã hội, cũng như đạo đức trong kinh doanh. Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, các quy định trong Quy tắc này được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế quan trọng bao gồm Tuyên Bố về Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) và Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.


Quy trình đào tạo và Đánh Gía EICC

Để đào tạo và đánh giá EICC  mà KNACERT sẽ tiến hành theo những bước sau đây:
 
Bước 1: Thành lập nhóm dự án và họp khởi động
Bước 2: Phân tích thiếu hụt, Đánh giá thực trạng nhà máy, hệ thống tài liệu kiểm soát theo yêu cầu của EICC
Bước 3: Lập kế hoạch triển khai chi tiết

Bước 4: Đào tạo nhận thức EICC

  • Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của EICC
  • Đào tạo về đánh giá tuân thủ (Validated Audit Proccess – VAP)
  • Đào tạo về tuân thủ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp,  đạo đức trong kinh doanh

Bước 5: Thiết lập tài liệu, lập hồ sơ: Các tài liệu / hồ sơ cần thiết lập sẽ bao gồm các nhóm sau:

A.Lao động

B.Tự do hiệp hội

C.Môi trường

D.Hệ thống quản lý

E. Đạo đức

Bước 6: Ban hành hệ thống tài liệu & triển khai áp dụng

Bước 7: Đánh giá hiệu lực tuân thủ EICC

Bước 8: Thực hiện hành động khắc phục

Bước 9: Duy trì tuân thủ quy tắc ứng xử EICC trong toàn hệ thống


  • TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP KNA CERT 
  • Tầng 11, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Hotline: 093.2211.786
  • Email: Salesmanager@knacert.com
  • Dịch vụ khác: Tư vấn ISO 9001
Tags: ,