Chứng nhận BRC IOP phiên bản 6 có gì mới

5 (100%) 1 vote

Từ tháng 2 năm 2020, BRC IOP phiên bản 6 về vật liệu đóng gói bao bì sẽ phải bắt buộc. Các nhà máy được chứng nhận sẽ phải thực hiện một số thay đổi thiết yếu và chúng tôi có tóm tắt bên dưới đây:

      Tiêu chuẩn BRC IOP về vật liệu đóng gói phiên bản 6 bao gồm 5 thay đổi chính: Hai thay đổi chính liên quan đến dự thảo và b thay đổi chính liên quan đến các yêu cầu của vật liệu đóng gói và bao bì trước đây. – phiên bản 5.

Thay đổi bản dự thảo

TIÊU CHUẨN BRC IOP

Loại bỏ chất gây hại thứ 2.

      Trong phiên bản 5, có 2 loại yêu cầu, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của vật liệu đóng gói – loại giữ vệ sinh cao và loại giữ vệ sinh cơ bản. Loại bỏ hệ thống hai loại đơn giản hóa việc sử dụng tiêu chuẩn mới. Các mức độ vệ sinh khác nhau sẽ được thay thế bằng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, chỉ dựa trên một số yêu cầu. Một số yêu cầu sẽ có mức độ vệ sinh cao hơn hoặc khác nhau áp dụng đối với các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của Cameron.

Loại bỏ tùy chọn kiểm toán thứ hai / tách không báo trước

      Phiên bản 5 của tiêu chuẩn toàn cầu về bao bì BRC IOP cung cấp ba tùy chọn đánh giá: Đánh giá được công bố đầy đủ, Đánh giá không báo trước đầy đủ và phân chia đánh giá không báo trước. Cuối cùng là chia các yêu cầu đánh giá thành 2 cuộc đánh giá riêng biệt, lần thứ nhất không được công bố và lần thứ hai được công bố.

     Nhiều phản ánh rằng chọn đánh giá không báo trước đầy đủ thường được ưa thich hơn vì nó mang lại sự tin cậy hơn cho các nhà đầu tư, phiên bản 6 sẽ phù hợp với vấn isuse 8 của tiêu chuẩn thực phẩm BRC bằng cách loại bỏ tùy chọn đánh giá không được báo trước. đánh giá không báo trước vẫn là tùy chọn.

Thay đổi các yêu cầu:

Hành động khắc phục và phòng ngừa: Điều khoản cơ bản

     Phiên bản mới của tiêu chuẩn tích hợp các yêu cầu cụ thể về hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) liên quan đến phân tích nguyên nhân gốc rễ thành một phương pháp cải tiến liên tục có cấu trúc.

    Bằng cách này, phân tích nguyên nhân gốc rễ được tập hợp thành một đoạn, phù hợp với ISUSE 8 của tiêu chuản thực phẩm. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề với muchj đích loại bỏ nguy cơ tái phát và hỗ trợ cải tiến liên tục. Đây là một điều khoản cơ bản, có nghĩa là các trang web chưa thực hiện điều khoản này không thể được chứng nhận. Các mệnh đề cơ bản được đánh dấu bằng tiếng việt.

Nhấn mạnh vào chất lượng sản phẩm

     Vật liệu đóng gói BRC IOP không chỉ là một tiêu chuẩn về vệ sinh. Phạm vi của nó bao gồm cả an toàn sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm.

    Phiên bản 6 nhấn mạnh hơn nữa vào chất lượng sản phẩm và phân biệt rõ ràng giữa an toàn và chất lượng. Trong phân tích rủi ro và hazard thì phiên bản 6 có phân tách các mối nguy thành an toàn sản phẩm và các khiếm khuyết chất lượng để cải thiện các biện pháp kiểm soát cần thiết để ngăn chặ, loại bỏ hoặc giảm từng sản phẩm chất lượng nguy hiểm đến mức chấp nhận được.

An toàn sản phẩm và văn quá chất lượng

     Version 6 này nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa tại một nhà máy. Chúng làm như vậy bằng cách giới thiệu một điều khoản mới. Điều khoản này có yêu cầu các trang web cần phải thiết lập, thực hiện và xem xét một kế hoạch hành động để giúp cải thiện văn hóa chất lượng và an toàn sản phẩm. Điều này không có nghĩa là đánh giá viên sẽ đánh giá văn hóa của tổ chức, mà là anh ta đánh giá những nỗ lực để ghi lại tình trạng của văn hóa tổ chức và các bước đưa ra để cải thiện nó. Đánh giá viên sẽ bắt đầu đánh giá yêu cầu này từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.
     Là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu cho các hệ thống quản lý và tiêu chuẩn bền vững. KNA Cert là đối tác  của bạn cho chứng nhận BRC IOP Bao bì 6. Với kế hoạch đánh giá chuyên nghiệp và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá chuyên sâu, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt toàn bộ quá trình chứng nhận.
———————————————————————————–
Hãy liên hệ với chúng tôi để được Chứng Nhận BRC toàn quốc tốt nhất.
– Hotline: 093.2211.786
– Email: salesmanager@knacert.com
Tags: , , ,