Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2 (40%) 1 vote

Các bước:

1.  Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Cục Chăn nuôi.     

2.  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra:
   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
  + Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; vào sổ hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết.     
3.  Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Cục ký hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.     

4.  Chuyển kết quả về Bộ phận “một cửa” để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng hẹn.


Hồ sơ gồm có
:
 1.   Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để phân tích, khảo nghiệm (mẫu số 4);
 2.   Bản sao có công chứng 1 trong các loại giấy sau đây của nhà đăng ký nhập khẩu (chỉ trình lần đầu):
                  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
                  + Giấy phép đầu tư;
                 + Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.     
 3.   Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp; (CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự của DSQ Việt Nam hoặc lãnh sự quán Việt Nam tại nước xuất khẩu) Mẫu CFS tham khảo.
 4.   Nhãn sản phẩm: bao gồm nhãn gốc do nhà sản xuất cung cấp và nhãn dịch ra tiếng Việt; trường hợp nhãn gốc chưa thể hiện đủ những nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định này thì Doanh nghiệp phải bổ sung những nội dung bắt buộc vào nhãn phụ.  
 5.   Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm: bao gồm thành phần chất lượng, công dụng, quy trình sản xuất (nếu có), hướng dẫn sử dụng và những thông tin cần lưu ý khác v.v…     
 6.   Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn của sản phẩm từ nhà sản xuất (nếu nhà sản xuất có 01 trong các Giấy chứng nhận: GMP, ISO, HACCP) hoặc của cơ quan kiểm nghiệm độc lập của nước xuất xứ.     
 7.   Đề cương khảo nghiệm (mẫu số 5) đối với sản phẩm nhập khẩu để khảo nghiệm theo đề nghị của Doanh nghiệp.
  Hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao công chứng. Tài liệu là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt có đóng dấu của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu tài liệu gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có công chứng.