Hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

 

   Các đối tượng phải chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi .

   
   Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm phù hợp theo danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD . Tên những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi đã được nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

hợp quy cửa sổ, cửa đi - Vinacontrol Cert

   Tại sao nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi phải chứng nhận hợp quy ?

   
   Theo quy định tại Phần 2 QCVN 16:2014/BXD : Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi khi lưu thông trên thị trường bắt buộc phải có giấy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

 

Xem thêm:

Quy định kỹ thuật để các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi được chứng nhận hợp quy.

   Các sản phẩm cửa sổ, cửa đi phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định sau:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC 1. Độ bền áp lực gió Theo Bảng 3 của TCVN 7451: 2004 TCVN 7452-3: 2004 Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm
2. Độ kín nước TCVN 7452-2: 2004
3. Độ bền góc hàn thanh profile, MPa, không thấp hơn 25 TCVN 7452-4: 2004
2 Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ 1. Độ bền áp lực gió Theo Bảng 3 của TCVN 9366-1: 2012 TCVN 7452-3: 2004 Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm
2. Độ kín nước Không có nước thâm nhập TCVN 7452-2: 2004
3. Độ bền chịu va đập Theo Bảng 3 của TCVN 9366-1: 2012 Phụ lục C của TCVN 9366-1: 2012
3 Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại 1. Độ bền áp lực gió Theo Bảng 2 của TCVN 9366-2: 2012 TCVN 7452-3: 2004 Lấy 02 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm
2. Độ kín nước Không có nước thâm nhập TCVN 7452-2: 2004

   Trích từ bảng quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi trong QCVN 16:2014/BXD(Bảng đã bao gồm phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa).

Lưu ý: Đối với cửa sổ, cửa đi lắp đặt trong bộ phận ngăn cháy, giới hạn chịu lửa phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Điều 2.4 của QCVN 06:2010/BXD .

Để được chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon