Chứng nhận OHSAS 18001

Rate this post

Bạn muốn chứng nhận OHSAS 18001 cho đơn vị mình và ban băn khoăn về Quy trình để có được chứng nhận chứng nhận OHSAS. Giải đáp những thắc mắc của bạn, chúng tôi đưa ra Quy trình chứng nhận OHSAS 18001 như dưới đây:

OHSAS 18001 (2)

   Giai đoạn 1: Lập kế hoạch.

 • Bước 1: Cam kết của lãnh đạo về việc thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001 trong tổ chức của mình.
 • Bước 2. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 • Bước 3: Chọn tư vấn bên ngoài nếu thấy cần thiết. Liên hệ Vietpat để được tư vấn miễn phí.
 • Bước 4: Khảo sát và đánh giá thực trạng an toàn của nhà máy.
 • Bước 5: Đào tạo nhân viên để đảm bảo thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 • Bước 6: Lập kế hoạch thực hiện.

          Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tổ chức cần lập kế hoạch thực hiện gồm những nội dung cơ bản sau đây:

          – Xác định những mối nguy và đánh giá rủi ro của tất cả các hoạt động trong đơn vị.
          – Đề ra mục tiêu và phạm vi áp dụng và các tiêu chuẩn mà tổ chức phải đạt được.
          – Những văn bản cần được xây dựng.
          – Những yêu cầu về đào tạo, nguồn lực và các vấn đề lãnh đạo cần xem xét, quyết định.
          – Thời gian và tiến độ thực hiện.
Xem thêm: Chứng nhận iso 9001 tại đây


   Giai đoạn 2. Biên soạn và phổ biến các tài liệu về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Bước 1: Biên soạn tài liệu.
 • Bước 2: Phổ biến tài liệu trong tổ chức.

 
   Giai đoạn 3. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

 • Bước 1: Công bố áp dụng.
 • Bước 2: Đánh giá nội bộ từng bộ phận.
 • Bước 3: Đánh giá trước chứng nhận tất cả hệ thống trong tổ chức và cải tiến các điểm chưa phù hợp.

 
   Giai đoạn 4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

 • Bước 1: Lựa chọn tổ chức chứng nhận. Liên hệ Vietpat để được tư vấn miễn phí về các tổ chức cấp chứng nhận.
 • Bước 2: Đánh giá sơ bộ của Tổ chức chứng nhận.
 • Bước 3: Đánh giá chính thức của Tổ chức chứng nhận.
 • Bước 4: Quyết định chứng nhận đạt chuẩn OHSAS 18000.
 • Bước 5: Giám soát sau chứng nhận, cải tiến hệ thống và đánh giá lại.
Tags: , ,