Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ý nghĩa và tác dụng

5 (100%) 1 vote

    Tiêu chuẩn ISO 9001 là một bản tóm tắt khoa học về kinh nghiệm thực tế trong quản lý chất lượng ở nhiều nước phát triển kinh tế trên thế giới, và hệ thống tiêu chuẩn rất linh hoạt và mang tính hướng dẫn. Chứng nhận ISO 9001 có thể thúc đẩy cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ,có hiệu quả nổi bật trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên thế giới, loại bỏ các rào cản thương mại và nâng cao trình độ quản lý.

TIÊU CHUẨN ISO 9001: Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG

    Trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu, tiêu chuẩn ISO 9001 được coi là nền tảng các kỹ năng của công nhận lẫn nhau.Các nguyên tắc của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đều được công nhận trên phạm vi toàn thế giới và được đưa vào quy trình đánh gí sự phù hợp của một hệ thống quản lý daonh nghiệp.

 

    Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp cho thế giới một hệ thống ngôn ngữ và nguyên tắc chung để tiến hành các hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp trong cùng một quốc gia và ở các quốc gia khác nhau.Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đã trở thành một vũ khí lợi hại để nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Do đó, tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001 có tác dụng rất tích cực trong việc loại bỏ các rào cản về thương mại.

 

    Việc thực hiện áp dụng ISO 9001 có lợi cho việc cải thiện chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, nâng cao uy tín sản phẩm và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi sử dụng hiệu quả hệ thống, chứng nhận ISO 9001 thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục không ngừng cải thiện sản phẩm và quy trình hoạt động. Ổn định chất lượng và cải tiến sản phẩm là phương pháp hữu ích nhất trong việc duy trì nguồn khách hàng, đồng thời cũng tạo ra sự tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm.

 

    Cải thiện khả năng quản lý doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 9001 giúp doanh nghiệp có cách tiếp cận hiệu quả khi xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi xác định và xử lý nhiều hoạt động liên quan, cũng như quản lý và giám sát một cách có hệ thống các hoạt động này, hoàn thành và tạo ra những sản phẩm khách hàng có thể chấp nhận.

 

    Ngoài ra, hệ thống quản lý chất lượng chứng nhận ISO 9001 cung cấp một cấu trúc để cải tiến liên tục, tăng thêm sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan khác. Do đó, tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một phương pháp hữu ích để cải thiện hiệu quả khả năng quản lý của các doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhà cung ứng.

Như vậy, việc nhận chứng chỉ ISO 9001 không quá phức tạp hay tốn kém. Chỉ cần tổ chức thực sự mong muốn và thực hiện theo các bước trên, việc nhận chứng chỉ ISO sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi khó khăn cần tư vấn, giải đáp xin liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline 093.2211.786 để được hỗ trợ kịp thời.

Tags: , ,