Hệ thống quản lí 9001 giúp chuẩn hóa công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tư Quân đội 108

Việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của các đơn vị.
 
Hiện nay, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có được 20 đơn vị công nhận Hệ thống Quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001: 2015
 

chứng nhận iso 9001
Bệnh viện Tư Quân đội 108 đón nhận chứng chỉ ISO 9001: 2015

 

Đề cập về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí, chất lượng ISO 9001: 2015 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giai đoạn 2016-2020, Đại tá Bùi Tuấn Khoa- Trưởng ban Quản lí Chất lượng, Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh Viện Trung ương Quân đội 108 cho biết từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện đã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 tại 14 Phòng, Ban khối cơ; 02 Khoa cận lâm sàng và 04 Khoa Lâm sàng. Phạm vi áp dụng là: Hoạt động Quản lí khám và chữa bệnh. Mở rộng ranh giới áp dụng năm 2020, bao gồm: Khám bệnh cho cán bộ cấp cao, cung cấp dichj vụ cấp cứu, chuẩn đoán, điều trị hồi sức cấp cứu các bệnh nhân nội, ngoại, sản, nhi, cung cấp dịch vụ chuẩn đoán điều trị bệnh nhân cấp cứu và hồi sức tim mạnh: cung cấp dịch vụ chuẩn đoán, điều trị hồi sức tích cực các bệnh nhân nội, ngoại khoa nặng và hồi sức, ghép tạng.
Chuẩn hóa công tác nhờ hệ thống quản lí 9001: 2015

Thường vụ, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan của bệnh viện triển khai nghiêm túc vi xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo nhằm tạo ra đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo ISO, do Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban. Giúp có Tổ thư kí ISO và Ban Quản lí chất lượng Bệnh viện giúp tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn xây dựng thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn 9001:2015 theo các kế hoạch hàng năm được Bệnh viện phê duyệt.

chứng nhận iso 9001

Chuẩn hóa công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 

Trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy tri và cải tiến HTQLCL, bệnh viện đã tuân thủ các yêu cầu cũng như các chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan. Việc thực hiện các hoạt động giải quyết công việc được xác định trong tài liệu quy định của HTQLCL đều được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy định của cấp trên.

Các kết quả đạt được của bệnh viện: Năm 2017 , ban hành Sổ tay chất lượng và phê duyệt áp dụng 72 quy trình HTQLCL ISO 9001, Năm 2018 ban hành áp dụng 36 quy trình HTQLCL ISO 9001, năm 2019 ban hành áp dụng 7 quy trình, năm 2020 ban hành áp dụng 4 quy trình. Tính đến tháng 7 năm 2020 \, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 có 20 đơn vị công nhận Hệ thống Quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 (14 đơn vị Khối Cơ quan, 02 Đơn vị Cận Lâm sàng và 04 đơn vị lâm sàng).

Điểm sáng trong hoạt động triển khai áp dụng ISO 9001

Được biết, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng hàng năm của Bệnh viện theo tiêu chuẩn ISO được công bố hàng năm giúp các Phòng/ khoa/ Ban trong Bệnh viện chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng được cụ thể hóa thực hiện, cách thức thực hiện, người thực hiện được nêu rõ về trách nhiệm để đạt mục tiêu đề ra, kết quả đạt được đến việc các đơn vị tuân thủ đúng các quy trình công việc do đơn vị mình ban hành.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh: “sự quan tâm của lãnh đạo trong triển khai hoạt động này đã giúp cho bệnh viện xây dựng được những quy trình áp dụng theo ISO 9001 rất bài bản. Đặc biệt là với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn, đánh giá hàng đầu đến từ Viện Năng suất Việt Nam, Trung tâm chứng nhận phù hợp thì việc triển khai hoạt động này chắc chắn sẽ rất hiệu quả”

Tuy nhiên cũng lưu ý để tăng cường tính hiệu quả trong việc duy trì hệ thống, Bệnh viện cần tăng cường thêm nguồn nhân lực cho hoạt động này. Đối với những vấn đề còn chưa hoàn thiện, cần sớm khắc phục, cải tiến, đặc biệt là các quy trình tại các Khoa quan trong như Hồi sức…Ông cũng đưa ra gợi ý để tăng tính hiệu quả trong triển khai, áp dụng HTQLCL ISO 9001 bằng việc Bệnh viện nên lồng ghép các quy trình, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế trong triển khai HTQLCL ISO 9001 “sự lồng ghép này sẽ tăng tính thống nhất, hiệu quả và giảm áp lực trong việc thực hiện các quy định, giúp giảm thiểu đầu việc cho các đơn vị trong Bệnh viện”

Đồng thời mong muốn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và phát triển mở rộng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, các công cụ quản lí khác để hướng tới sự hoàn chỉnh chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu khắt khe của bệnh nhân, khách hàng.

Để được chứng nhận ISO 9001:2015 xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

Related articles

Comments

Chia sẻ bài viết

Bài viết mới nhất