HomeChứng nhận ISO 9001 ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận ISO 9001 ✅(Đã xác minh)

Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, công vụ nhờ áp dụng ISO 9001:2015

Bằng việc áp dụng hiệu quả hệ thống ISO 9001:2015 đã giúp cho các cơ quan hành chính tại Hải Phòng nâng cao được...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ý nghĩa và tác dụng

    Tiêu chuẩn ISO 9001 là một bản tóm tắt khoa học về kinh nghiệm thực tế trong quản lý chất lượng ở...

Hướng dẫn lựa chọn tổ chức chứng nhận

Để nhận được giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, các doanh nghiệp cần lựa chọn những tổ chức cấp...

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi muốn chuyển đối từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015?

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một hệ thống quản...

ISO 9001:2015 liên quan tới các hệ thống quản lý chất lượng khác như thế nào?

Kể từ khi ra đời cho đến nay, ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho mọi tổ chức/...

Vận dụng tốt quy trình PDCA trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất và chất lượng

   Áp dụng quy trình PDCA cho mọi quá trình hoạt động, sản xuất và hệ thống quản lý giúp tỏ chức/doanh nghiệp...

Làm sao để thuê được công ty tư vấn ISO tốt nhất?

  Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 mang lại những tác dụng to lớn góp phần nâng cao...

Để được cấp chứng chỉ ISO 9001: Kinh nghiệm toàn tập

Không cần phải thuê những công ty tư vấn ISO 9001 đắt tiền, bạn vẫn có thể có được chứng nhận hệ thống quản...

Những khó khăn của doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ được áp dụng trong mọi nghành nghề, ở mọi quy...

4 sai lầm cần tránh giúp đánh giá đúng chất lượng sản phẩm

   Mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng là chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Vậy chất lượng sản phẩm, dịch vụ...

Bình luận mới nhất