Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, công vụ nhờ áp dụng ISO 9001:2015

5 (100%) 1 vote
Bằng việc áp dụng hiệu quả hệ thống ISO 9001:2015 đã giúp cho các cơ quan hành chính tại Hải Phòng nâng cao được hiệu quả và giải quyết được thủ tục hành chính nhanh gọn hơn mang lại thuận lợi cho người dân và cả cơ quan áp dụng.
Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã luôn được lãnh đạo Sở quan tâm và được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác của Đảng bộ và cơ quan Sở.
Để công tác cải cách hành chính có hiệu quả, Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính của thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành cơ quan và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Thời gian qua Sở đã tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện cho từng phòng ban đơn vị. Công việc tại sở được giải quyết một cách nhanh chóng kịp thời và hẹn chế các tác động tiêu cực trong việc thực thi công vụ.
Tất cả các thủ tục hành chính tại sở đều được áp dụng và đáp ứng các quy định của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015, giúp cho tổ chức, công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên thực tế các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là với các quy định về thời gian xử lý hồ sơ, về phí, lệ phí rõ ràng, minh bạch.

Thời gian tới Sở thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng cũng sẽ tiếp tục thực hiện các công việc rà soát lại các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Sở nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ, công khai minh bạch giúp cho công dân đến giao dịch được thuận tiện và nhanh chóng.

chứng nhận iso 9001Ảnh minh họa 

Trước đó, HĐND quận Hồng Bàng là đơn vị đầu tiên trong TP.Hải Phòng chủ động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng cho biết, thời gian vừa qua, Hải Phòng có những bước phát triển nhanh chóng, bền vững, vượt bậc. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của việc đổi mới cách nghĩ cách làm, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, chính quyền liêm chính, kiến tạo và hành động của các cấp chính quyền địa phương như quận Hồng Bàng.
Mới nhất, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Hải Phòng đứng thứ trong 63 tỉnh, thành phố; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh vượt 6 bậc so với năm trước. Điều đó cho thấy, việc đẩy mạnh chính quyền điện tử, cải cách hành chính, thực hiện quy trình này là đòi hỏi bắt buộc, tự thân, nhằm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; mặt khác, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy…
“HĐND quận Hồng Bàng phải tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của HĐND quận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, đẩy mạnh tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực thành phố nhấn mạnh.

Để được chứng nhận ISO 9001:2015 xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

 
Tags: , ,