ISO 9001 là gì ?

2.1 (42.01%) 169 votes

ISO là gì ?

ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)
 
Lịch sử về ISO

  – ISO được thành lập năm 1947

  – Trụ sở tại Geneva

  – Được áp dụng hơn 150 nước

  –  Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

 

ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một hệ thống quản lý chất lượng, có thể chỉ dùng để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng trong nội bộ tổ chức, hoặc sử dụng nhằm mục đích chứng nhận hoặc phục vụ việc ký kết hợp đồng.

Chứng nhận ISO 9001 là:

  – Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

  – Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

  –  Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến

  –  Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

  –  Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 ĐỐI VỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 • -Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.

 • -Củng cố uy tín của lãnh đạo.

 • -Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng

 • -Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.

 • -Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 •  -Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.

 • -Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất

 • -Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.

 • -Cải tiến các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • -Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.

 • -Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng.

 • -Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên. Nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.

 • -Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.


LỢI ÍCH VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

 • -Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng. Từ đó tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.
 • -Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng.
 • -Phù hợp quản lý chất lượng toàn diện.
 • -Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • -Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh.
 • -Tăng uy tín trên thị trường. Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.
 • -Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.
 • -Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.
 • -ISO 9001 là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường – ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe – OHSAS 18001, quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001…

Hãy liên hệ với chúng tôi để được TƯ VẤN – ĐÀO TẠO – CHỨNG NHẬN ISO 9001 toàn quốc tốt nhất.

 • Hotline: 093.2211.786
 • Email: salesmanager@knacert.com
Tags: , , ,