Chứng nhận ISO 9001

iso9001

ISO 9001 là gì ?

ISO là gì ?   ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)   Lịch sử về ISO   –          ISO được thành lập năm 1947   –          Trụ sở tại Geneva  
sai-lam-danh-gia-chat-luong-san-pham-iso

Quy trình tư vấn ISO 9001

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001      Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập