Chứng nhận ISO 9001 ✅(Đã xác minh)

kna-dong-hanh-cung-nganh-may-mac

Vai trò của ISO 9001 trong ngành dệt may

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành dệt may. Ngành dệt may có nhiều hoạt động phức tạp và tạo ra nhiều thách thức cho chuỗi cung ứng