Chứng nhận ISO 9001 ✅(Đã xác minh)

iso9001

ISO 9001 là gì ?

ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)   Lịch sử về ISO   – ISO được thành lập năm 1947   – Trụ sở tại Geneva   –