6 Điểm nổi bật của Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018

Rate this post

Tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra các yêu cầu thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được công nhận trên toàn thế giới. Doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm có chứng nhận ISO 22000 sẽ biết đến với việc có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và cung cấp các sản phẩm có chất lương và an toàn. Phiên bản mới nhất là ISO 22000:2018 được ban hành vào tháng 06/2018 thay thế cho phiên bản cũ là ISO 22000:2005. Vậy phiên bản mới này có khác biệt gì?

iso-22000:2018
Dưới đây KNA xin giới thiệu đến bạn những điểm nôi bật trong ISO 22000:2018:

  1. 1: Kết cấu bậc cao:
Tuân thủ theo kết cấu HLS, giống theo kết cấu của các tiêu chuẩn ISO khác. Giúp daonh nghiệp dễ dàng sử dụng như một chuẩn hệ thống quản lý.
  1. 2: Đơn giản, dễ hiểu:
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn đều đã được đánh giá toàn diện. Đưa ra định nghĩa mới về PRP và OPRP, từ đó giúp dễ hiểu hơn và thuận lợi tiến hành thực hiện.
  1. 3: Thống nhất hơn với Codex HACCP:
Để đảm bảo cách thức triển khai phù hợp hơn với Codex, tiêu chuẩn yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các bước như các bước của Codex. Do đó, yêu cầu HACCP đều được bao hàm trong tiêu chuẩn này.
  1. 4: Thực hiện dễ dàng hơn:
Nội dung tiêu chuẩn đã đưa ra thông tin cụ thể về các tài liệu cần thiết, nên doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 22000:2018.
  1. 5: Chu trình PDCA:
ISO 22000:2018 mô tả rõ ràng cách sử dụng chu trình PDCA(kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, giải quyết vấn đề), giúp doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đầy đủ và quản lý tốt quy trình, kịp thời thực hiện các cải tiến. Phiên bản mới này sử dụng 2 chu trình PDCA dựa trên nguyên tắc của Codex HACCP: hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và chi phí sản xuất sản phẩm/dịch vụ.
  1. 6: Giải pháp mới ứng phó rủi ro:
Từ trước đến nay, tiêu chuẩn áp dụng trên nguyên tác Codex HACCP, chỉ xuy xét đến rủi ro sản phẩm gây ra cho người tiêu dùng. Bản mới này vẫn tuân theo Codex HACCP, nhưng yêu cầu phải đề phòng đến rủi ro trong bất kỳ quá trình nào.
Tags: , ,