Tổng quan về chứng nhận ISO 14001

Rate this post

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 14001

 
 3.1 Những tổ chức, doanh nghiệp nào cần áp dụng ISO 14001?

     ISO 14001 là BẰNG CHỨNG về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp nhanh chóng trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng. Những khách hàng có ý thức về môi trường sẽ ưu tiên chọn những đối tác có cùng quan điểm và cần xây dựng ISO 14001.

 3.2 Lợi ích THỰC TIỄN nhất của việc áp dụng ISO 14001

  •     Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng,
  •     Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,
  •     Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.
  •     Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,
  •     Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,
  •     Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,
  •     Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,
  •     Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường.

 3.3 Chi phí đăng ký chứng nhận ISO 14001 tại Vincert

     Tổ chức chứng nhận Vincert không cạnh tranh về giá. Chúng tôi đề cao giá trị gia tăng về kiến thức, kinh nghiệm, cũng như lợi ích vô hình về mặt kinh tế mà chúng tôi mang lại cho bạn trong quá trình đánh giá chứng nhận.


Dịch vụ khác:
Công ty tư vấn ISO 9001 Vincert

Tags: , ,