HomeChứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu...

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là gì?

Ngày nay, khi vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được xã hội quan tâm thì việc xây dựng hệ thống quản lý...

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015  là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường được xây dựng nhằm xác định, kiểm soát và quản lý các...

Chúc mừng công ty bánh kẹo Bảo Hưng đã hoàn thành chứng nhận ISO 14001

ISO 14001: 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể sử dụng để...

ISO 14001 Cải thiện hình ảnh, uy tín và kiểm soát chi phí

ISO 14001 được quốc tế đồng ý tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp...

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về môi trường nhờ ISO 14001

ISO 14001 được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn hàng đầu về hệ thống quản lý môi trường (EMS) và phù hợp với...

ISO 14001 nâng cao chất lượng và uy tín cho doanh nghiệp

Nhà xuất bản lớn nhất thế giới về các tiêu chuẩn và yêu cầu doanh nghiệp tư nhân hiện cung cấp một chương trình...

Tầm quan trọng của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 14001

ISO 14001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS) - một...

ISO 14001 tiêu chuẩn cho Hệ thống quản lý môi trường

Nếu bạn muốn giảm chi phí quản lý chất thải và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, bạn cần chứng nhận ISO...

Doanh nghiệp phát triển bền vững nhờ ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của bạn thể hiện nhận thức về phát triển bền vững được nâng cao và mang...
0948690698
chat-active-icon