Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

 Đối tượng phải chứng nhận hợp quy cho nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.

  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sứ vệ sinh phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16-2014/BXD. Tên sản phẩm nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

hợp quy sứ vệ sinh - Vinacontrol Cert


   Tại sao nhóm sản phẩm sứ vệ sinh phải chứng nhận hợp quy ?

  Theo quy định tại Phần 2 QCVN 16-2014/BXD : Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh khi lưu thông trên thị trường phải có giấy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

   

   Các quy định kỹ thuật để các sản phẩm thuộc nhóm sứ vệ sinh chứng nhận hợp quy.

  Các sản phẩm sứ vệ sinh phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định sau :

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Xí bệt, tiểu nữ 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 1 của TCVN 6073: 2005 TCVN 5436: 2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 3 kN
3. Độ làm sạch bề mặt Theo Bảng 7 của TCVN 6073: 2005
4. Mức độ vệ sinh của bệ xí
5. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh
2 Chậu rửa 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 2 của TCVN 6073: 2005 TCVN 5436: 2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Khả năng chịu tải của sản phẩm, không nhỏ hơn 1,5 kN
3. Khả năng thoát nước Không bị đọng nước
3 Xí xổm 1. Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Theo Bảng 4 của TCVN 6073: 2005 TCVN 5436: 2006 01 sản phẩm hoàn chỉnh
2. Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh Theo Bảng 7 của TCVN 6073: 2005

   Trích từ bảng quy định yêu cầu kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm sứ vệ sinh trong QCVN 16-2014/BXD (Bảng đã bao gồm phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm sứ vệ sinh).

Để được chứng nhận hợp quy cho nhóm sản phẩm sứ vệ sinh xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon