HomeChứng nhận hợp quy VLXD

Chứng nhận hợp quy VLXD

Chứng nhận hợp quy cát và đá xây dựng

Theo quy chuẩn quốc gia, cát đá là các loại vật liệu thuộc hạng mục hàng hóa vật liệu xây dựng, vì thế hợp...

Hợp quy sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

     Là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và...

Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy

   Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành QCVN 16:2014 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

Đối tượng phải chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng bao gồm những đơn vị sản xuất và nhập...

Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát

 Hiên nay các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm gạch, đá ốp lát phù hợp...

Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

 Đối tượng phải chứng nhận hợp quy cho nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.   Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải...

Hợp quy nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

Vincert được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (Aggregates for concrete...

Hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

     Các đối tượng phải chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi .        Các tổ chức, cá nhân...
0948690698
chat-active-icon