Chứng nhận hợp quy VLXD

vat-lieu-xay-dung_lua-chon-gach-op-lat

Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát

 Hiên nay các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm gạch, đá ốp lát phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD. Tên sản phẩm
images_1

Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

 Đối tượng phải chứng nhận hợp quy cho nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.   Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sứ vệ sinh phù hợp với danh mục