Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Rate this post

1. Xu thế chứng nhận sản phẩm hiện nay:

   Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định. Sau khi được chứng nhận các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ tạo được niềm tin và độ tin cậy cao cho khách hàng đối với sản phẩm của mình nếu việc chứng nhận sản phẩm được tiến hành thông qua một tổ chức chứng nhận độc lập.

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,…); tiêu chuẩn khu vực (EN,…); hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài như: BS (Anh), JIS (Nhật),Mỹ (ASTM),…


2. Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật:

  •    Được quyền sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong công bố phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Nhà nước (gọi tắt là công bố hợp chuẩn, hợp quy).
  •    Được quyền sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (hợp chuẩn/ hợp quy) trực tiếp trên sản phẩm, gắn trên bao bì hoặc các tài liệu giới thiệu sản phẩm. Được quyền quảng cáo sản phẩm đã được chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  •    Được xem xét miễn giảm, giảm kiểm tra khi sản phẩm có giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tùy theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.
  •    Được quyền sử dụng Giấy chứng nhận hợp chuẩn làm bằng chứng tin cậy về năng lực trong hoạt động đấu thầu.
  •    Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng, tạo được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng.
  •    Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ Quốc gia, khu vực hay Quốc tế…

3. Giúp khách hàng công bố hợp chuẩn sản phẩm tại Sở khoa học công nghệ các tỉnh

Để được cấp chứng nhận hợp chuẩn nhanh nhất hãy liên hệ ngay với chúng tôi 

Tổ chức Chứng nhận Vincert

Địa chỉ: P1408, N06, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, HN

Hotline: 098.3360.253

Tags: , , ,