Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Đánh giá điều kiện làm việc WCA

Quy trình tư vấn đánh giá WCA

Hiện nay WCA là chương trình đánh giá điều kiện làm việc một cách hiệu quả giúp các nhà cung cấp có được con số, chỉ số thống kê tốt để giúp đánh giá nhà máy của mình. Chương trình đánh
sai-lam-danh-gia-chat-luong-san-pham-iso

Quy trình tư vấn ISO 9001

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001      Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm mang lại lợi ích gia tăng cho doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập