Chứng nhận Global GAP

globalgap5

GLOBAL GAP là gì ?

 1. GLOBAL GAP là gì?    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận trên toàn cầu trong lãnh vực Nông nghiệp.    Tổ chức phi lợi nhuận FoodPLUS là đại diện pháp nhân cho ban hành chính GLOBALGAP.