FSC hỗ trợ sẵn có để thực hiện chính sách thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu thường được sử dụng trong quản lý rừng để kiểm soát cỏ dại, côn trùng, bệnh và các loài xâm lấn. Cũng như các hoạt động sử dụng thuốc trừ sâu khác, chuyên sâu hơn và / hoặc rộng rãi hơn trong các ngành công nghiệp (ví dụ: nông nghiệp), sử dụng thuốc trừ sâu trong rừng có rủi ro đối với các nguồn lực, loài và người không phải mục tiêu.

chứng nhận rừng FSC

      Năm 2019, FSC đã công bố Chính sách thuốc trừ sâu sửa đổi (FSC-POL-30-001 V3-0) như một phần trong cam kết của mình trong việc giảm và loại bỏ các tác động có hại của thuốc trừ sâu nguy hiểm cao (HHP). Chính sách này thừa nhận rằng sử dụng thuốc trừ sâu là một phần không thể thiếu trong quản lý rừng hiện đại và tiêu chuẩn hóa cách các chủ sở hữu chứng chỉ FSC xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sử dụng thuốc trừ sâu. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng các đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (ESRA), như là một phần của hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sẽ dẫn đến việc xác định các chiến lược kiểm soát dịch hại có trách nhiệm với môi trường và xã hội nhất.

      Nhân viên FSC Hoa Kỳ ngay lập tức thấy rằng cần có sự hỗ trợ của chủ sở hữu chứng chỉ để Chính sách mới thành công, đặc biệt thông qua việc phát triển ESRA. Để giúp những người có chứng chỉ đạt được sự tuân thủ, nhân viên đang phát triển ESRA cấp quốc gia cho thuốc trừ sâu rừng thường được sử dụng trên khắp Hoa Kỳ. Các ESRA cấp quốc gia này sẽ giúp chủ sở hữu chứng chỉ xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến thuốc trừ sâu cụ thể và tạo điều kiện cho sự tiến triển của họ tuân thủ Chính sách Thuốc trừ sâu sửa đổi. ESRA đầu tiên được soạn thảo là dành cho glyphosate và hiện chúng tôi đang tiến hành tư vấn có mục tiêu về nó. Toàn bộ ESRA cấp quốc gia sẽ có sẵn cho những người có chứng chỉ vào tháng 5 năm 2020.

       FSC International mới đây đã công bố dự thảo Các chỉ số chung quốc tế về sử dụng và quản lý rủi ro thuốc trừ sâu nguy hiểm cao để tham khảo ý kiến cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích các thành viên FSC và các bên liên quan khác tham gia thông qua Nền tảng tư vấn FSC. Các câu trả lời tham vấn được chấp nhận cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Thông tin thêm về Chính sách Thuốc trừ sâu FSC có thể được tìm thấy tại trang web Chính sách Thuốc trừ sâu của FSC Hoa Kỳ.

      Nhóm FSC Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ các nhà quản lý rừng được chứng nhận khi họ tiếp tục thực hành quản lý rừng có trách nhiệm với FSC. Vui lòng liên hệ với Justin Meier, Giám đốc Chính sách và Tiêu chuẩn của FSC Hoa Kỳ, để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu một bản sao dự thảo ESRA cấp quốc gia cho glyphosate.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được Chứng Nhận rừng FSC toàn quốc tốt nhất.
– Hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon